Audispensable - Défi H 2016

 

logo
wind_fb
wind_twitter

AKOUO

"Tento film se odehrává v tichém a nevýrazném světě. Vypraví příběh o setkání malé dívky a prapodivného stvoření, které má dar tvořit zvuky. Společně prolomí svět ticha a objeví mimořádnou krajinu a rytmus hudby.

Smysl příběhu je odhalen až na úplnem konci: stvoření je imaginární ztělesnění naslouchátka dítěte.

Ona je hluchá a díky němu slyšela poprvé. "

 

Zdroj : goo.gl/pAm5lF

lucille
flo
maquette3d

Byli jsme zaneprázdněni přípravou našich modelů!

 

Všechno to začalo s modelováním ve 3D v programu SketchUp. Za jedno odpoledne jsme se s ním naučili zacházet, vybrali jsme různé formy a velikosti pro T-Jack a náčrty modelů byli na světě! Další etapa : tisk 3D !

Modely 

Univerzita Grenoble Alpes nám zpřístupnila laboratoř pro studentské projekty. Z mnoha přístrojů jsme využili prozatím jen tiskárnu 3D. Tisk každého modelu zabral jen dvacet minut ! Máme velikou radost!

 

 

Další etapou bylo připevnit konektor Jack ke každému modelu. Lucille a Florian se do toho pustili v naší škole Polytech Grenoble.

Posledním krokem bylo naše setkání  s několika uživateli. Jsou to oni, kdo si vybali tvar a velikost, ve které se bude T-Jack dále vyvíjet. Budeme organizovat novou schůzku s dalšími uživateli, abychom se neustále drželi jejich požadavků a hotový T-Jack vyhovoval ve všech směrech svým budoucím majitelům. 

V prvním pololetí 4. ročníku na vysoké škole Polytech Grenoble, jsme měli předmět nazvaný "Technologie pro zdraví a autonomii". Bylo po nás požadováno pracovat na projektu, který by pomohl stárnoucím osobám nebo osobám se zdravotním postižením v každodenním životě. Vzpomněli jsme si tedy na Martinu! Ve skupinovém projektu jsme pečlivě přemýšleli a již v té době se zrodil první náznak adaptéru T-Jack. Přemýšleli jsme, jak takovéto zařízení vytvořit, jestli by mohlo vyřešit problémy, které jsme pozorovali, jaká technologie by mohla být zahrnuta, atd..

 

Myšlenka pak měla čas dospět. Jednalo se o společnou práci pěti studentů během celého semestru. Tato doba nám umožnila přesunout se o velký krok směrem k realizaci nástroje. Setkali jsme se v tu dobu s prvními profesionály z tohoto odvětví a pochopili jsme, že studentský projekt může tvrdou prací dosáhnout velkých cílů. 

 

Strávili jsme spoustu času hledáním informací na internetu a výzkumem francouzského trhu. Od začátku se zdálo nutné přiblížit se k uživatelům, abychom se vyhnuli časté chybě : vývoji nevhodné pomůcky, která neodpovídá potřebě budoucích uživatelů a upadne v zapomnění. Sblížili jsme se tedy s asociací ARDDS38 a uvědomili si, že její členové čelí stejnému problému jako Martina. Přestože jsme již pracovali na pomůcce T-Jack, zeptali jsme se, jestli by dotyční měli zájem o použití takového nástroje. A pak, bingo! Byli nadšeni! A my s nimi!

 

Ve chvíli, kdy jsme měli prezentovat náš projekt před komisí, obdrželi jsme více než pozitivní zpětnou vazbu: bylo nám řečeno, že je projekt velmi slibný a že všichni oceňují naši práci. Náš projekt umožňuje snít o užitečném a využitelném řešení pro neslyšící a nedoslýchavé osoby. Byli jsme povzbuzeni k účasti na celostátní francouzské soutěži Défi H, abychom  získali viditelnost a prostředky k pokračování vývoje pomůcky T-Jack ! Proto jsme teď tady !

Zrod myšlenky

 

Nápad tohoto projektu se zrodil z pozorování neslyšící a nedoslýchavé osoby z našeho okolí, říkejme jí například "Martina." Martinu jsme nikdy neviděli používat svůj mobilní telefon pro volání. Tento způsob komunikace byl pro ni téměř nemožný, v každém případě velmi nepříjemný. Dokonce i na velmi klidném místě. Takže pokud jsme se s ní chtěli spojit, tak jedině přes SMS! Nic velmi vážného pokud zvete Martinu na kávu, ale něco mnohem horšího, pokud musí Martina obvolávat klienty ve svém zaměstnání. Také jsme si všimli, jakým byl způsobem poslouchá Martina hudbu. Sluchátka mívá za ušima, poblíž mikrofonu sluchadla a kochleárního implantátu. Po dvou minutovém pozorování je jasné, že to není ani praktické ani uspokojivé řešení.

Ale existuje tedy nějaké řešení?

Historie projektu

img_2998
equipe
tjack

Podívejte se na naše video o projektu !